KALİTE GENEL POLİTİKASI

ZZG ailesi olarak, yazılım geliştirme faaliyetlerini yerine getirirken ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı prensipleri doğrultusunda hizmet vermekteyiz. Uygulamakta olduğumuz Kalite Yönetim Sistemimiz kapsamında politikamız; 
 • ZZG olarak, yazılım sektöründe yüksek kaliteli ürün ve hizmetlerle en iyi müşteri deneyimini yaşatmayı,
 • Süreç, ürün ve hizmetlerimizin kalitesini sürekli olarak iyileştirerek, müşterilerimizin beklentilerini doğru anlayıp bu beklentileri yüksek kaliteli ürün ve hizmetlerle karşılamayı, 
 • Müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri ve ürün yelpazesini sürekli geliştirebilmek, hızlı, güvenilir ve doğru bilgi vermek, teknolojik ve kurumsal alt yapıyı etkin kılarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı,
 • Kalite ilkelerine uygun hizmet sunmak için, Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve etkinliğini sürekli geliştirmeyi, 
 • Tüm faaliyetlerimizi süreç yönetimi ve risk ve fırsat yaklaşımı temelinde yönetmeyi,
 • Çalışanlarımızın katılımcı, paylaşımcı ve yaratıcı olarak kendilerini ifade edebilecekleri ve kendilerini sürekli geliştirebilecekleri ortamlar sağlamayı,
 • Kalite ve süreç hedeflerimizi çalışanların katılımı ile gerçekleştirmeyi, kalite hedeflerimizi, müşteri şartlarına uygun olarak belirlemeyi, ilgili kişilere duyurmayı ve gelişime açık alanlarımızı tespit etmeyi,
 • Verimliliğin artırılması için çalışmalarımızın düzenli olarak gözden geçirmeyi, sürekli iyileştirmeyi sağlamayı ve uygulanabilir gereklilikleri yerine getirmeyi,
 • İnsana, çevreye ve çalışanlarımıza değer veren firma anlayışımızın devamlılığını sağlamayı, 
 • Kalite Yönetim Sistemi Standardına ve diğer standartlar ile entegre bir şekilde süreçlerimizi yürütmeyi,
 • Yasa ve mevzuatlarda belirtilen şartlara uyar, bu amaçla faaliyetlerimizi ilgilendiren konularda ilgili yasal gereklilikleri yakından izleyip bu bilgileri sistematik biçimde güncel tutmayı,
Taahhüt ederiz.
 

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE GİZLİLİĞİ GENEL POLİTİKASI

ZZG ailesi olarak, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem ve ISO 27701 Gizlilik Bilgi Yönetim Sistemi Standartları doğrultusunda;

 1. Kendisi ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,

 2. Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen sıfatıyla kişisel ve kurumsal bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini korumayı,

 3. Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,

 4. Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,

 5. Bilgi güvenliği ve gizliliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,

 6. Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standart gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği ve gizliliği gereksinimlerini sağlamayı,

 7. İş/Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği ve gizliliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,

 8. Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği ve gizliliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi,

 9. Bilgi güvenliği ve gizliliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamayı

 
Taahhüt ederiz.